Na stránkách polské lezecké organizace jsou již dílčí informace o jednotlivých cestách v této lezecké oblasti. 

Budování lezeckých cest a úprava okolí lomu neustále pokračuje. 

Dalším lezeckým terénem je bývalý lom v Dolním Dvoře severně od Lánova u Vrchlabí.