Spękane skały jsou již oficiálním místem pro horolezeckou činnost.

Smlouva mezi polskou Nadací pro podporu rozvoje horolezectví WSPINKA a Lesním úřadem v Kamenné Goře stvrdila vznik lezecké skalní oblasti.

Na webových stránkách polské Nadace pro podporu rozvoje horolezectví “Wspinka” vyšel článek o zpřístupnění Spękanych skał pro horolezeckou činnosti. Smlouvu o povolení horolezecké činnosti podepsal s lesním úřadem v Kamennej Goře Mateusz Paradowski, který je členem této nadace.

Od této chvíle se Spękane skały staly i jakousi Mekkou našeho Yetti clubu. Nazvali jsme ji “Yetti-štajn”. Je zde zpřístupněno již přibližně 70 cest obtížnosti od 2 do 7 UIAA. U některých cest je psaná obtížnost i název cesty (viz foto dole).
Podrobnější informace o této oblasti jsme psali v předchozím článku.

Pokud byste rádi navštívili tuto skalní oblast, máme pro vás několik zásadních instrukcí.

Parkování vozidel: vzhledem k tomu, že přístupová cesta prochází místy, kde se nachází soukromé pozemky, je zakázáno parkovat kdekoliv na louce pod skalami. Parkování je možné u nedaleké zříceniny kostela a do skal dojít pěšky.

Přístupová cesta: přístupová cesta do skal je značena oranžovými značkami s modrým vyobrazením. Vede kolem soukromých pozemků a vzhledem k doposud dobrým vztahům s místními obyvateli vás prosíme o dodržování této vyznačené trasy.
Je plánovaná nová úprava značení přístupové cesty a do budoucna bude osazena informačními a vzdělávacími tabulemi.

V rámci spolupráce s lesním úřadem Kamienna Góra je plánována komplexní úprava terénu i blízkého okolí skalního masivu, tzn. plánuje se kácení stromů v této oblasti. V době provádění těžebních prací bude tato oblast nepřístupná z důvodů bezpečnosti. Pokud budeme o termínu úprav včas informováni, určitě vám tuto informaci rádi předáme. Podle zákonů a podepsané smlouvy je samovolná úprava terénu – kácení stromů a keřů – zakázána!

A ještě znovu upozornění a prosba:

doposud jsme s místními obyvateli vycházeli v naprosté pohodě a shodě a nebylo potřeba řešit žádné problémy a stížnosti. Byli bychom rádi a chceme vás tímto požádat, abyste tyto přátelské vztahy zachovali i do budoucna a chovali se v této oblasti tak, jak se slušný člověk chovat má, aby to, co si přinesete, jste si zase odnesli – neodhazovali a neschovávali odpadky kolem skal, nekřičeli – ozvěna se nese daleko do obydlené oblasti a oheň NEROZDĚLÁVALI v horní části skal, ale využili k tomu již používané ohniště pod skalami. V této dolní části přístupové cesty narazíte i na studánku, kterou jsme již vyčistili a částečně upravili. I k ní se, prosím, chovejte, jako by byla poslední a jediná a když ji dnes i vyčistíte a třeba upravíte trochu okolí, tak zítra vám dá lahodnou pitnou vodu.