Byť se v obci Dolní Dvůr u Vrchlabí vyměnilo vedení obce, pokračuje i nadále, pod vedením nového pana starosty, úprava terénu v okolí bývalého lomu. Jak píše pan starosta na obecních webových stránkách, tak :

“… V bývalém lomu naproti hasičárně byly dokončeny zemní úpravy a vybavení mobiliářem pro vytvoření zázemí pro sportovní lezení. Akce byla realizována za podpory dotačních prostředků ze SFŽP pod názvem Podpora vybavenosti obce Dolní Dvůr.”

Nezahálí se ani v budování cvičných cest. Do současné doby je tu vytvořeno přes 20 cest obtížnosti 3 – 7 UIAA, které jsou zajištěny lepenými borháky.

Jednotlivé cesty jsou značené šipkami i s jejich obtížností. Stěny ve střední a pravé části jsou vysoké od 7 do 12m , vlevo pak stěnky kolem 5m a úplně na kraji pak několik skal vhodných pro bouldering.

Materiálem celé Hornolánovské oblasti je převážně fylit.

Připravujeme pro vás fotky a nákresy jednotlivých cest, které uvedeme v některém dalším příspěvku.