Budování lezeckých cest a úprava okolí lomu neustále pokračuje.