Dalším lezeckým terénem je bývalý lom v Dolním Dvoře severně od Lánova u Vrchlabí.