„Čertova stěna 2021 – Yettištajncup 002“

závody ve skalním lezení mládeže na obtížnost

– s podporou města Trutnova –

kdy: 9.10.2021 (náhradní termín 16.10.2021)

kde: nově upravený VÁPENCOVÝ  lom “Střelnice” poblíž Vrchlabí

kdo: kat. U10, U12, U14 a „B“(U16)

formát: cca 7 cest TR ( + případná superfinálová – možnost cvakání)

prezence: 9:00 – 9:30 hod. (start závodu – cca 10:00 hod.)
závěr: cca 18 hod.

startovné: 100,- Kč za osobu ( 150,- Kč při prezentaci v den závodu a cizinci apod.)

přístup a parkování: sdělíme osobně (telefonicky) nebo na stránkách YETTICLUBU.

přihlašování: osobně (telefonicky) – M. Macek – 604 733 815

ceny (sportovní zboží) dodaly firmy: SALTIC s.r.o., CK MatesTU,  ProBikeTU,  Vella-cykloTU,  Stěnava-EU s.r.o., Trikonoš, Baterca.cz,  Copytech s.r.o. TU, p.Vránová, Bischofstein, Volkafe TU a CMP Campagnolo

PROPOZICE: Závody jsou určeny široké mládežnické veřejnosti (ne však úplným začátečníkům, kteří nikdy nelezli). Závodníci budou jištěni shora zkušenými lezci. Přilby doporučujeme, nejsou však podmínkou. Podle formátu sportovního lezení se leze cca 7 cest s horním jištěním a bez finále (+ případná superfinálová cesta). Hodnotí se nejvyšší dosažený nýt (bodová kartička). Rozhodčí může povolit opakované nástupy (při uklouznutí do cca 2.nýtu). Závodníci, kteří se dle pravidel nemohou účastnit závodu (starší), mohou startovat mimo soutěž či předlézat cesty.

POZOR, POZOR: Opět proběhne – SOUTĚŽ SMÍŠENÝCH DVOJIC („MIXALTIC 2021“)
U předem nahlášených smíšených dvojic ze stejné kategorie a stejného oddílu (výjimečně města) provedeme vyhodnocení (průměrné) procentuální úspěšnosti v rámci konečného umístění v kategorii.

Upozornění: Na závodě budou pořizovány fotografie a videa za účelem informování o závodě, které budou publikovány ve webových a tištěných médiích.

POŘADATEL: Yetti club Trutnov – M. Macek (tel.: 604 773 815, mail: macek@zskomtu.cz)
SPOLUPOŘADATEL: HO Excentric Trutnov (K. Ježek)