Spękane skały - "Yetti-štajn"

Vydáno dne: 10. 09. 2017

Spękane skały jsou již oficiálním mistem pro horolezeckou činnost. Smlouva mezi polskou Nadací pro podporu rozvoje horolezectví WSPINKA a Lesním úřadem v Kamenné Goře stvrdila vznik lezecké skalní oblasti.Na webových stránkách polské Nadace pro podporu rozvoje horolezectví "Wspinka" vyšel článek o zpřístupnění Spękanych skał pro horolezeckou činnosti. Smlouvu o povolení horolezecké činnosti podepsal s lesním úřadem v Kamennej Goře Mateusz Paradowski, který je členem této nadace. 

Od této chvíle se Spękane skały staly i jakousi Mekkou našeho Yetticlubu. Nazvali jsme ji "Yetti-štajn". Je zde zpřístupněno již přibližně 70 cest obtížnosti od 2 do 7 UIAA. U některých cest je psaná obtížnost i název cesty (viz foto dole).
Podrobnější informace o této oblasti jsme psali v předchozím článku.

 

Pokud byste rádi navštívili tuto skalní oblast, máme pro vás několik zásadních instrukcí.

Parkování vozidel:  vzhledem k tomu, že přístupová cesta prochází místy, kde se nachází soukromé pozemky, je zakázáno parkovat kdekoliv na louce pod skalami. Parkování je možné u nedaleké zříceniny kostela a do skal dojít pěšky.

Přístupová cesta:  přístupová cesta do skal je značena oranžovými značkami s modrým vyobrazením. Vede kolem soukromých pozemků a vzhledem k doposud dobrým vztahům s místními obyvateli vás prosíme o dodržování této vyznačené trasy. Je plánovaná nová úprava značení přístupové cesty a do budoucna bude osazena informačními a vzdělávacími tabulemi.

V rámci spolupráce s lesním úřadem Kamienna Góra je plánována komplexní úprava terénu i blízkého okolí skalního masivu, tzn. plánuje se kácení stromů v této oblasti. V době provádění těžebních prací bude tato oblast nepřístupná z důvodů bezpečnosti. Pokud budeme o termínu úprav včas informováni, určitě vám tuto informaci rádi předáme. Podle zákonů a podepsané smlouvy je samovolná úprava terénu - kácení stromů a keřů - zakázána!

A ještě znovu upozornění a prosba:

doposud jsme s místními obyvateli vycházeli v naprosté pohodě a shodě a nebylo potřeba řešit žádné problémy a stížnosti. Byli bychom rádi a chceme vás tímto požádat, abyste  tyto přátelské vztahy zachovali i do budoucna a chovali se v této oblasti tak, jak se slušný člověk chovat má, aby to, co si přinesete, jste si zase odnesli - neodhazovali a neschovávali odpadky kolem skal, nekřičeli - ozvěna se nese daleko do obydlené oblasti a oheň NEROZDĚLÁVALI v horní části skal, ale využili k tomu již používané ohniště pod skalami. V této dolní části u přístupové cesty narazíte i na studánku, kterou jsme již vyčistili a částečně upravili. I k se, prosímchovejte, jako by byla poslední a jediná a když ji dnes i vy vyčistíte a třeba upravíte trochu okolí, tak zítra vám lahodnou pitnou vodu.

 

A ještě několik fotek: